Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Alles in Beweging 

Kinderpraktijk Bewegingsmotief helpt kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling. Psychomotorische kindertherapie sluit aan bij de belevingswereld van kinderen omdat zij graag spelen, bewegen en creatief bezig zijn. Psychomotorische therapie is een doe-therapie waarbij het ervaren voorop staat. In de therapie laten kinderen / jongeren zien wie ze zijn, ontdekken ze waarom ze dingen doen en hoe ze op bepaalde situaties reageren. Spelenderwijs leren ze hun emoties herkennen en ontdekken ze hoe ze op een andere manier met hun emoties om kunnen gaan. Oude patronen worden vervangen door nieuwe ervaringen waardoor het zelfvertrouwen groeit en kinderen zich sterker en krachtiger gaan voelen. Er wordt binnen de praktijk gebruik gemaakt van verschillende middelen, zoals lichaamsgerichte sensomotorische oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. Ook elementen uit Rots en Water kunnen worden geïntegreerd in de therapie. 

   

Kaart
Opbellen
E-mail
Info