Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Tarieven

Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk, geheel vrijblijvend en gratis.

Tarieven 2024

Psychomotorische Kindertherapie: 90 euro per sessie
Oudergesprekken: 85 euro per gesprek

Observatie of overleg op school: 85 euro per uur (incl. reistijd, excl. eventuele reiskosten)

Rots & Water (individueel): 79,50 euro per sessie
Rots & Water (groepslessen): 472,50 euro per cursus per kind (11 bijeenkomsten)

Ouder(s) & Kind(eren) behandeling: 105 euro per sessie

Alle genoemde tarieven zijn inclusief verslaglegging en inclusief btw. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Vergoedingen
Bewegingsmotief is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).
Psychomotorische Kindertherapie valt onder de noemer vaktherapie.
Rots en Water is een psychosociale weerbaarheidstraining.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de therapie of trainingen voor uw kind te betalen: vanuit eigen middelen, (gedeeltelijk) via de zorgverzekering, of via een persoonsgebonden budget. Bewegingsmotief heeft momenteel geen contractafspraken met gemeenten.

Persoons Gebonden Budget (PGB)
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door de gemeente is het belangrijk uw hulpvraag kenbaar te maken bij het loket jeugd van de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. Vaktherapie voor kinderen tot 18 jaar kan betaald worden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) via uw eigen gemeente. Deze PGB valt onder de Jeugdwet. Het PGB vraagt u zelf aan bij uw eigen gemeente. Er zit ongeveer twee maanden tussen het moment van aanvraag en de daadwerkelijke goedkeuring van het PGB, waarna kan worden bepaald wanneer uw kind kan starten met de behandeling. Meer informatie over het aanvragen van een PGB.

Zorgverzekering
In Nederland zijn kinderen tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Als uw aanvullende verzekering vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan kan uw kind (wanneer het op uw verzekering bijgeschreven is) ook van deze vergoedingen gebruik maken. Meestal valt psychomotorische kindertherapie (vaktherapie) onder de alternatieve geneeswijzen. In het vergoedingenoverzicht van de NFG is te vinden welke verzekeraars (een gedeelte van) de kosten vergoed. Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar, wat de voorwaarden zijn en hoe hoog de vergoeding is? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
Wanneer de behandeling niet (volledig) wordt vergoed vanuit het PGB of de zorgverkering, zijn de (resterende) kosten voor eigen rekening.
Alle kosten die u zelf maakt voor een behandeling bij Bewegingsmotief kunt u tijdens de jaarlijkse belastingaangifte aftrekken onder de post ‘bijzondere ziektekosten’.

Vragen?
Neem voor vragen over de kosten en vergoedingen gerust contact op.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info