Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

Tarieven 2022:

PMKT uurtarief: 85 euro
Rots en Water uurtarief: individueel 80 euro
Rots en Water uurtarief: groepsles 70 euro

Groepslessen:
Groepsgrootte: 4 tot 6 kinderen
Kosten: 70 euro per training per kind

Vergoedingen:
Psychomotorische kindertherapie, Rots en Water en de psychosociale weerbaarheidstraining worden in sommige gevallen volledig vergoed door de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de website www.jeugdfv.nl
U kunt hiervoor zelf een beschikking aanvragen bij het loket-jeugd van de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam. Wanneer u voor uw kind een verwijzing voor PMKT heeft van de huisarts, medisch specialist, school/jeugdarts of een orthopedagoog levert u deze aan bij de praktijk waarna de therapie spoedig gestart kan worden. Vanuit de zorgverzekering wordt de therapie vaak gedeeltelijk vergoed. Kijk voor meer informatie op de website van de zorgwijzer: Heeft u vragen over vergoedingen neem dan contact met mij op.
 

Toelichting vergoeding door uw verzekering.
Bewegingsmotief is aangesloten bij de FVB, federatie vak therapeutische beroepen en de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor psychomotorische kindertherapie NVPMKT Psychomotorische kindertherapie kan gezien worden als vak therapie.

Psychomotorische kindertherapie wordt steeds vaker door verschillende zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. In uw polis kunt u vinden wat voor u van toepassing is. Via zorgwijzer.nl kunt u ook per verzekeraar de vergoeding per pakket zien.

Indien u niet in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar kunt u tijdens de jaarlijkse belastingaangifte de gemaakte kosten aftrekken onder de post ‘bijzondere ziektekosten’. Informeer vooraf naar de mogelijkheden.

In het kader van de Jeugd-wet kan in bijzondere gevallen een PGB worden aangevraagd waaruit de therapie bekostigd kan worden.

Voor eventueel andere vergoedingen kunt u contact met mij opnemen.

privacyverklaring:

klacht/tuchtrecht:

Kaart
Opbellen
E-mail
Info