Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Tarieven

Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk, geheel vrijblijvend en gratis.

Tarieven 2023

Psychomotorische Kindertherapie:

Oudergesprekken (intake, bespreking onderzoek en behandelplan, tussenevaluaties, eindevaluatie)

85 euro per sessie

85 euro per gesprek


Rots & Water (individueel):

75 euro per training

Rots & Water (groepslessen):

450 euro per cursus per kind

Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw.

Vergoedingen
Bewegingsmotief is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en bij de beroepsvereniging NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie).
Psychomotorische Kindertherapie valt onder de noemer vaktherapie.
Rots en Water is een psychosociale weerbaarheidstraining.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de therapie of trainingen voor uw kind te betalen: vanuit eigen middelen, (gedeeltelijk) via de zorgverzekering, of via de gemeente.
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door de gemeente is het belangrijk uw hulpvraag kenbaar te maken bij het loket jeugd van de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociaal wijkteam. U heeft een doorverwijzing voor vaktherapie (PMKT) nodig van uw huisarts, jeugdarts of van een gemeentelijk generalist (medewerker van het CJG of het sociaal wijkteam).

Persoons Gebonden Budget (PGB)
Vaktherapie voor kinderen tot 18 jaar kan betaald worden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) via uw eigen gemeente. Deze PGB valt onder de Jeugdwet. Het PGB vraagt u zelf aan bij uw eigen gemeente. Er zit ongeveer twee maanden tussen het moment van aanvraag en de daadwerkelijke goedkeuring van het PGB.
In deze periode houden we vanuit Bewegingsmotief nauw contact om samen met u te bepalen wanneer uw kind bij ons kan starten met de behandeling. Meer informatie over het aanvragen van een PGB.

Zorgverzekering
In Nederland zijn kinderen tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Als uw aanvullende verzekering vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan kan uw kind (wanneer het op uw verzekering bijgeschreven is) ook van deze vergoedingen gebruik maken. Meestal valt psychomotorische kindertherapie (vaktherapie) onder de alternatieve geneeswijzen en wordt een gedeelte van de kosten vergoed. Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar en hoe hoog die vergoeding is? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
Wanneer de behandeling niet (volledig) wordt vergoed vanuit het PGB of de zorgverkering, zijn de (resterende) kosten voor eigen rekening.
Alle kosten die u zelf maakt voor een behandeling bij Bewegingsmotief kunt u tijdens de jaarlijkse belastingaangifte aftrekken onder de post ‘bijzondere ziektekosten’.

Vragen?
Neem voor vragen over de kosten en vergoedingen gerust contact op.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info