Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Rots & Water

Rots & Water training, wat is het?
Rots & Water is een weerbaarheidstraining én sociale vaardigheidstraining waarin kinderen zich bewust worden van hun eigen krachten en mogelijkheden en op een fijne manier leren omgaan met anderen. Zowel thuis, op school als in hun verdere sociale omgeving. Deelname aan deze training vergroot het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en zelfreflectie. Sociale en communicatieve vaardigheden worden op eenvoudige, plezierige en speelse wijze aangeboden en geoefend. De training is – uiteraard in verschillende vormen – geschikt voor kinderen van 4 t/m 15 jaar.

Rots staat voor: opkomen voor jezelf, jezelf kunnen verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent. Water staat voor: openstaan voor meningen, je kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap, samenwerking. 

Groepstraining
Bij Bewegingsmotief werken we in kleine groepen (4 tot 6 kinderen) met veel individuele aandacht. We gebruiken beweging en spel als ingang en als middel in onze trainingen. Door allerlei ervaringsgerichte en fysieke oefeningen ontdekken kinderen hun sterke en mindere sterke kanten. Zij leren stevig en ontspannen staan en leren zichzelf kennen. Je op een positieve manier verbinden met anderen, waarbij je ook in contact blijft met jezelf, is een rode draad door de trainingen.
Verschillende thema’s worden behandeld: gronden, focussen, ademkracht, communicatie, voor jezelf en de ander opkomen, vertrouwen en eigen keuzes maken, lichaamstaal en jezelf laten zien, grenzen, emoties, conflicten hanteren en oplossen, vriendschappen sluiten en onderhouden, samenwerken. Door de groei van eigen kracht, weerbaarheid en sociale vaardigheden komen kinderen lekkerder in hun vel te zitten.

Individuele training
Wanneer de hulpvraag van het kind vooral in de emotieregulatie ligt, sluiten individuele trainingen of een PMKT-traject vermoedelijk beter aan. Het kan verstandig zijn eerst aan een basis van lichaams- en emotioneel bewustzijn te werken, om daarna vanuit een meer vertrouwde basis te kunnen deelnemen aan de groepstraining. Neem bij twijfel gerust contact op.

Data 2023
In de maanden april t/m juni hebben twee groepen de cursus gevolgd. Op donderdag 21 september starten twee nieuwe groepen voor kinderen uit het basisonderwijs. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten, voorafgegaan door een kennismakingsles op 21 september.

Basisonderwijs groep 1 t/m 4

Basisonderwijs groep 5 t/m 8 

Aantal trainingen:

Data:

Kosten: 

donderdagmiddag 16.00 - 16.45 uur

donderdagmiddag 17.00 - 17.45 uur

10 (plus een kennismakingsles)

21, 28 sept | 5, 12, 26 okt | 2, 9, 16, 23, 30 nov | 7 dec

450 euro per kind

Vragen over de training? Of direct aanmelden?
Mail naar b.dejong@bewegingsmotief.nl of bel: 06 - 356 214 49. 


Kaart
Opbellen
E-mail
Info