Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Rots & Water

Rots & Water Training

Rots en Water is een psycho-fysieke training voor kinderen van 4 t/m 15 jaar om bewust te worden van eigen krachten, mogelijkheden en omgaan met anderen, zowel thuis, op school of bij een sportvereniging. Deelname aan deze training vergroot de zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Sociale- en communicatieve vaardigheden worden op eenvoudige, plezierige en speelse wijze aangeboden en geoefend.
De deelnemers leren met behulp van de begrippen Rots en Water. Rots staat voor opkomen voor jezelf, jezelf kunnen verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent. Water staat voor openstaan voor meningen en kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap, samenwerking. Door oefeningen ontdek en versterk je wat je sterke en mindere sterke kanten zijn. Je leert stevig en ontspannen staan en je leert wat je met je lijf allemaal kunt. Je leert eigen emoties herkennen en hoe je met je emoties om kan gaan. Je verbindt je op een positieve manier met anderen.

Psycho- sociale weerbaarheidstraining

Bij deze training werken we in een klein groepje kinderen met verschillende thema’s: kennismaken, leren luisteren naar de ander, eigen grenzen aangeven , grenzen van anderen respecteren, conflicten hanteren en op lossen. vriendschappen sluiten en deze onderhouden en zo mogelijk ontstaan er in de loop van de training andere thema’s waar kinderen aan willen werken. Hierbij wordt beweging als ingang en middel gebruikt in de training. De sociale weerbaarheid groeit en de eigen kracht versterkt waardoor kinderen lekkerder in hun vel komen te zitten en alles beter aan kunnen. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info