Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Praktijk

Kinderpraktijk Bewegingsmotief biedt therapeutische behandeling en begeleiding aan alle kinderen met een hulpvraag. Bewegingsmotief tracht een schakel te zijn tussen ouders, leerkrachten of andere betrokkenen. Sport, spel en beweging zijn uitgangspunten in de begeleiding van het kind. Creatieve middelen worden ingezet om het kind uit te dagen op zijn of haar eigen niveau. Lichamelijke ontwikkeling is van groot belang om vooruit te komen en het kan een bijdrage leveren aan overige ontwikkelingsgebieden zoals sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Veel problemen bij kinderen zijn verbonden met motoriek, bewegen en lichaamsbewustzijn. Deze thema’s staan dan ook centraal in de begeleiding die bewegingsmotief biedt. 


Wie ben ik?

Alice is afgestudeerd PMKT Pschomotorisch Kindertherapeut en pedagoog. Zij is Big geregistreerd Z verpleegkundige. Zij is moeder van 5 volwassen dochters. Alice heeft veel werkervaring opgedaan binnen de naschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de zorg voor verstandelijk gehandicapten en kinderen met psychiatrische problematiek. Tijdens haar opleiding is de wens ontstaan om een eigen Kinderpraktijk op te zetten en alle kennis en kunde hierin te bundelen. Het contact maken met de kinderen, het samen plezier maken en toewerken naar positieve verandering bij kinderen zijn voor Alice de grootste drijfveren om haar eigen praktijk tot een succes te maken. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info