Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

Voor wie?

PMKT biedt hulp aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet lekker of vanzelfsprekend verloopt. 
Het kind geeft bepaalde signalen af waardoor je merkt dat het niet lekker in zijn vel zit. Ergens in zijn of haar ontwikkeling stagneert iets. Het doel binnen PMKT is om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in vertrouwen en op eigen kracht verder kunnen. 

PMKT kan helpen wanneer uw kind...

... veel naar buiten gericht gedrag laat zien, zoals impulsiviteit, driftig, koppig, overactief, onrustig of onbesuisd gedrag. Of juist meer naar binnen gericht gedrag, zoals angstig, geremd, piekeren, stil, slecht slapen en spanning. Vaak is ook in de manier van bewegen en in de lichaamstaal te zien dat het kind zich niet lekker voelt. 

Enkele veel voorkomende gedragingen:

 • druk of overbeweeglijk
 • (te) impulsief
 • traag of onhandig/houterig bewegen
 • weinig lichaamsbesef
 • problemen met motorische basisvaardigheden
 • problemen met de fijne motoriek
 • coördinatieproblemen
 • sterke emotionele reacties
 • hooggevoelig
 • onzekerheid
 • (faal-)angstig
 • negatief zelfbeeld
 • veel boosheid of agressie
 • teruggetrokken gedrag, moeite om contact te maken met andere kinderen
 • sociaal isolement of geen vriendjes
 • aandacht- en/of leerproblemen
 • motivatieproblemen
 • lusteloos / sombere gevoelens
 • afwijzing in het contact met ouders
 • gespannenheid
 • slaapproblemen
 • lichamelijke klachten zonder duidelijk medische oorzaak

 Onplezierige ervaringen verwerken
PMKT kan ook helpen wanneer kinderen onplezierige en/of traumatische (lichamelijke) ervaringen hebben meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld scheiding, verlies, ziekte, medische ingrepen, lichamelijke aandoeningen, mishandeling of seksueel misbruik.

Om leren gaan met eigen moeilijkheden
Ook kan het kinderen leren om te gaan met moeilijkheden die zij ervaren als gevolg van bijvoorbeeld AD(H)D, hoogbegaafdheid of een stoornis uit het Autisme spectrum (ASS).

Contra-indicaties
PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd, wanneer er sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins complex of anderszins ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht of doorverwezen.Kaart
Opbellen
E-mail
Info